English  
 
 
 

 

TEMAK Ailesi, Kurucumuz ve Değerli Büyüğümüz ALİ KÜÇÜKOĞLU’nun ideallerini,
iş prensiplerini ve vizyonunu aynı doğrultuda ve aynı ivme ile sürdürmektedir.

 

TEMAK Yönetimi
ve Çalışanları